طی تفاهمنامه بنیاد سعدی با دانشگاه کپنهاگ دانشجویان رشته ایرانشناسی دانمارک به ایران اعزام می‌شوند

درحال بارگذاري ....