صالحی در آیین بزرگداشت مقام زن مطرح کرد فاصله‌های 10 برابری ساخته آثار ادبی مردان نسبت به زنان به تعادل رسیده است

درحال بارگذاري ....