بر اساس آرای نمایندگان ترکیب هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی تغییر یافت/ کیخا رئیس؛ محمودزاده و کریمی نواب رئیس

درحال بارگذاري ....